Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
19. května 2024 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

CARROZZERIA TIZIANO se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web CARROZZERIA TIZIANO a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu CARROZZERIA TIZIANO souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

CARROZZERIA TIZIANO shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. CARROZZERIA TIZIANO také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na CARROZZERIA TIZIANO automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou CARROZZERIA TIZIANO využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu CARROZZERIA TIZIANO.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu CARROZZERIA TIZIANO, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: CARROZZERIA TIZIANO nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

CARROZZERIA TIZIANO doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na CARROZZERIA TIZIANO. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. CARROZZERIA TIZIANO nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo CARROZZERIA TIZIANO a rodinu webů CARROZZERIA TIZIANO.

Použití osobních informací

CARROZZERIA TIZIANO shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu CARROZZERIA TIZIANO a k poskytování služeb, o které jste požádali. CARROZZERIA TIZIANO také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z CARROZZERIA TIZIANO a jeho přidružených částí. CARROZZERIA TIZIANO vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. CARROZZERIA TIZIANO neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. CARROZZERIA TIZIANO Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc CARROZZERIA TIZIANO může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb CARROZZERIA TIZIANO a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

CARROZZERIA TIZIANO nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

CARROZZERIA TIZIANO udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu CARROZZERIA TIZIANO za účelem zjištění, jaké služby CARROZZERIA TIZIANO jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům CARROZZERIA TIZIANO, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web CARROZZERIA TIZIANO prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící CARROZZERIA TIZIANO nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku CARROZZERIA TIZIANO a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů CARROZZERIA TIZIANO nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web CARROZZERIA TIZIANO používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky CARROZZERIA TIZIANO nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti CARROZZERIA TIZIANO, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb CARROZZERIA TIZIANO nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

CARROZZERIA TIZIANO zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. CARROZZERIA TIZIANO uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

CARROZZERIA TIZIANO vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se CARROZZERIA TIZIANO nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte CARROZZERIA TIZIANO na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation